untitled

posted on 17 Feb 2011 14:35 by earthed
ผลการค้นหาคำว่า "เบื่อ" ใน Google พบผลการค้นหาประมาณ 15,500,000 รายการ  ในเวลา (0.06 วินาที) คิดเป็น 22.87% ของประชากรไทย 67,764,033 คนเลยนะ

untitled

posted on 17 Feb 2011 14:32 by earthed
ไม่รู้จะเขียนไร...ทิ้งห่างไปนานมาก...และ..วันนี้ เบื่อหน่ายกะชีวิต..คิดอะไรสับสนในใจ..คิดถึง..แต่ไม่รู้เค้าจะคิดถึงเรารึเปล่า  55555